صد داستان

زينب بلالی باش

خانه شلوغ بود. دور تا دور اتاقِ مهمان، ننه کلثوم، ننه خواهنده- مادر فرخنده-، دختران، پسران و دامادهای ننه کلثوم، برادران و خواهران فرخنده نشسته ... ادامه مطلب