صد داستان

صد داستان

مچ گیری

جلسه کمیته فرهنگی در جامعه معلولین برپاست. هر کدام از شرکت کنندگان که البته اکثرشان افراد دارای معلولیت هستند و تعدادی هم افراد سالمی هستند ... ادامه مطلب