ماکه هستیم؟

درباره ما
من زينب قهرماني هستم متولد 1354 روستاي کردرق از توابع زنجان. کارشناسي ارشد روانپرستاري و عضو هيات علمي دانشکده. اينجا دل نوشته هايم ، پادکستها و ساير مطالب را منتشر مي کنم . اميدوارم با من همراه باشيد.

جهت ارتباط با زینب قهرمانی