نیاز (Need)

نیاز (Need)   اسمش نیازعلی بود. تا می‌دیدیمش، شروع می‌کردیم آنگونه که خودش نشنود به آواز خواندن: «نیاز من به تو ورای خواستنه نیاز جویبار به ... ادامه مطلب
مراقبت

مراقبت (Caring)

مراقبت (Caring) استادِ کارگاهِ تدبر در قرآنم پیشنهاد کرد با توجه به رشته‌ی کاری‌ام که پرستاری بود و هست، بیایم در قرآن شِفا را بررسی ... ادامه مطلب