نیاز (Need)

نیاز (Need)   اسمش نیازعلی بود. تا می‌دیدیمش، شروع می‌کردیم آنگونه که خودش نشنود به آواز خواندن: «نیاز من به تو ورای خواستنه نیاز جویبار به ... ادامه مطلب