دربارۀ عشق

دربارۀ عشق

بورلی جنکینز به آلن گنت گفته است: «کتاب‌ها می‌تونن شما رو به همه جای دنیا ببرن، می‌تونن آدم‌های زیادی رو به شما نشون بدن، می‌تونن ... ادامه مطلب

مطالعه‌ی تطبیقی بخشی از مفاهیم مدیریت در داستان خانه‌ای با اتاق زیر شیروانی چخوف و نظریه‌ی مدیریت ایرانی دکتر احمدی‌نژاد.

مطالعه‌ی تطبیقی بخشی از مفاهیم مدیریت در داستان خانه‌ای با اتاق زیر شیروانی چخوف و نظریه‌ی مدیریت ایرانی دکتر احمدی‌نژاد.   برای یادگیری داستان‌نویسی به ... ادامه مطلب