صد داستان

کوچ

مینی بوس وارد ده می شود و توی فضای باز که حکم میدان ده را دارد می پیچد. احمد با شنیدن صدای مینی بوس چادرشبی ... ادامه مطلب