استخاره کردم

 در محل کارم می‌گویند چون تحصیلت در راستای کارت نیست ماموریت آموزشی نمی‌دهیم. فعلاً هم دارم از مرخصی استحقاقی‌ام استفاده می‌کنم. فکر می‌کردم می‌توانم یک ... ادامه مطلب