صد داستان

نمير مادر

  فصل امتحانات هست کلی خوانده است حالا سر جلسه امتحان هست و امتحان اجتماعی دارد. سوال را می خواند سرش بزرگ میشود و دوران ... ادامه مطلب