خواب نوشت

خواب نویسی   به وقت نوزدهم  خرداد ماه   1401  از ساعت 4 و 15 دقیقه صبح که بیدار شدم مشغول  نوشتن،  خواندن، داوری پایان نامه، ... ادامه مطلب