ظرفیت نوشته‌ای از زبان برف

ظرفیت

دلم می‌خواست بگویم شبنم هستم. شبنم سحرگاهی. اما گویا یک لایه‌ی نازک برف بودم در یک روز زمستانی باریده بر شهر. لایه‌ی نازک برف یخی. ... ادامه مطلب