پادکست آخرین وسوسه‌ی مسیح رواق

آخرین وسوسه‌ی مسیح

آخرین وسوسه‌ی مسیح ایپزود هشتم پادکست رواق است. در پادکست رواق فرزین رنجبر با رویکردی روانشناختی به اگزیستانسیالیسم می‌پردازد. در اولین قدم کتاب روان‌درمانی اگزیستانسیال ... ادامه مطلب