تصور کنید شما معلولیت دارید

پیج مرحومتان

تصور کنید معلولیت دارید؛ این قسمت: پیج مرحوم‌تان البته امروز (24 اردیبهشت 1401) بیایید تصور دیگری بکنید. این که چند ماه قبل از تولدتان صاحب ... ادامه مطلب