اینجا هر چه می‌خواهد دل تنگم فارغ از دسته بندی می‎نویسم

خیر کثیر

زینب برای گرفتن مرخصی به مدیر گروهش زنگ زد. برای ثبت نام حضوری باید به تهران می‌رفت. زینب آخر صحبتش افزود: «قراره درخواست مأموریت آموزشی‌مون ... ادامه مطلب