درادامه کلمات کلیدی جمله “هر کسی که متفاوت از یک جمع گرفتار بیندیشد یک فرد آزاد است” از روزا لوکزامبورگ می رسیم به جمع گرفتار. اینجا سوال پیش می آید که جمع گرفتار به چی؟ شاید گرفتاری‌های اقتصادی و معیشتی از عمده ترین گرفتاری هایی باشد که انسانها را به خود مشغول می کند و قدرت اندیشیدن به امور متعالی را از آنها می گیرد. یاد هرم نیازهای مازلو می افتم که کف هرم مربوط به نیازهای فیزیولوژیک و اولیه انسان است، بعد از آن نیازهای ایمنی مطرح هستند، سپس نیازهای اجتماعی، تعلق و دوست داشتن و دوست داشته شدن مطرح می شود که اینها نیازهای کمبود هستند و به نظر مازلو برای خودشکوفا شدن اول باید این نیازها تا حدی ارضا شده باشند، سپس به نیازهای رشدی مثل احترام به نفس و خود شکوفایی می رسیم. پس جمع گرفتار جمعی است که درگیر نیازهای کمبودی خود است و فرصت سرخواراندن ندارد. برای همین فکری برای رشد نمی تواند داشته باشد. مدام در جا می زند که لقمه ای نان در آورد و شکم خود و خانواده خود را سیر کند. یا وقتی جوامع گرفتار جنگ و اختلاف هست هم انسانها باز فرصتی برای فکر کردن پیدا نمی کنند. مثلا امشب (12 مهر 1400) واتساب و اینستاگرام قطع شده است، گویا مشکل هم جهانی است و این قطع شدگی برای عده ای در کسب و کارشان اختلال ایجاد می کند، برای عده ای مشکلات دیگر به وجود می آورد. جالب است ما این روزها با طرحی به اسم صیانت از حقوق کاربران مجازی مواجه هستیم که گویا می خواهند باز شبکه های اجتماعی را بیشتر را تحت کنترل در آورند.

الان بیش از یک سال و نیم است که در گیر یک بیماری سیاسی بین المللی و ملی به اسم کرونا هستیم که آنچنان مردم را گرفتار کرده است که مردم وحشت زده کل زندگیشان تحت تاثیر قرار گرفته است و ملتی که این همه گرفتار باشد دیگر به فکر رشد و بزرگ شدن نمی افتد. یاد ضرب المثل اختلاف بینداز حکومت کن می افتم گویا درست ترش این بوده که گرفتار کن حکومت کن.

ادامه دارد ….

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.